Ellerin ve Parmakların Uykuda Uyuşması

Ellerin ve Parmakların Uykuda Uyuşması

Hastaların en tipik yakınması gece uykudan uyandıran elde ve parmaklarda uyuşmadır. Buna bağlı uyku bozukluğu sıktır. Hasta gece elinde uyuşma ile uyanır genellikle elini hareket ettirir silkeler. Bu hareketle uyuşma karıncalanmada azalma olur. Örgü örme elişi yapma gibi tekrar tekrar ve uzun süre el bileği çevrilen hareketlerde sinirin sıkışması artacağı için uyuşma da karıncalanma da artar. Bazı hastalar cisimleri ellerinden düşürdüğünden yakınırlar ve bunu eldeki kuvvetsizliğe bağlı zannederler. Oysa yapılan kuvvet muayenelerinde sıklıkla kuvvetsizlik saptanmaz; bu olay çoğunlukla parmak uçlarındaki duyu bozukluğundan kaynaklanmaktadır.

El bileğinde sinir sıkışmasının teşhisi hastanın anlattıkları ve doktorun yaptığı muayene ile rahatlıkla konulabilir. Kesin teşhisi koyduran tetkik EMG denilen elektromiyografidir. O bölgedeki muhtemel kemik ve yumuşak doku problemlerini görmek açısından el bileğinin filmini çekmekte fayda vardır.

Uykuda el uyuşmasının tedavisi

Tedavide altta yatan şeker hastalığı guatr hastalığı vb. bir hastalık varsa onun iyi kontrole alınması gerekir. Tedavinin ilk aşaması hastanın el bileğine takacağı bir atel vermektir. Bu atel el bileğini olması gereken pozisyonda tutacak böylece sıkışma önlenmiş olacaktır. Şikayetleri yeni başlamış ve çok şiddetli olmayan hastalarda tek başına atel yeterli olabilir. İlaç olarak ağrı kesici ilaçlar sinir uçlarını koruduğu varsayılan B vitaminleri çok şiddetli şikayetlerde ise nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar hastaya başlanabilir. Fizik tedavide bu bölgeye ağrı kesici akımlar derin ısıtıcı ultrason tedavisi yüzeysel ısıtıcı parafin tedavisi iyontoforez fonoforez gibi ajanlar kullanılır. Kas kuvveti kaybı olan hastalara kuvvetlendirme egzersizleri verilir. Diğer tedavilerden fayda görmeyen şikayetleri çok şiddetle devam eden muayenede baş parmak kasında giderek artan kas kuvvetsizliği olan veya kasta erime saptanan hastalarda cerrahi tedavi uygundur. Ameliyatla el bileğindeki yumuşak dokular serbestleştirilir ve sinirin sıkışması önlenir.

En çok kimlerde görülür?

* El bileğinde sinir sıkışması bazı nedenlere bağlı olabileceği gibi bazı hastalarda altta yatan bir sebep yoktur.

* Genellikle sağ elde olması daha çok sağ elimizi kullandığımız içindir.

* Günlük yaşamlarında el bileklerini çok kullananlar bilgisayar daktilo kullananlar terziler çok elişi yapanlar müzisyenler kasaplarda daha fazla görülür.

* Şeker hastalığı bazı tip guatr hastalığı gut hastalığı iltihaplı romatizma hastalığı olanlarda el bileğinde kırık geçirenlerde diyaliz tedavisine girenlerde risk artabilir.

* Gebelerde bu sıkışma görülebilir doğumdan sonra şikayetler geçer
Top